Asser Skude

Asser Skude

Femogtyvende sønddag efter Trinitatis

PrædikenerPosted by Asser Skude 10 Nov, 2018 20:55:49

Evangelium til søndag den 18. november 2018
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.« Men han sagde til disciplene: »Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot én af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den. Man vil sige til jer: Se, dér er han! eller: Se her! Men gå ikke derhen, og følg ikke efter. For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal Menneskesønnen vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lots hustru! Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.
Luk 17,20-33


Overvejelser forud for prædiken ved rytmisk gudstjeneste kl. 10.30 søndag den 18. november 2018 i Bellahøj kirke

- om at leve sit eget liv, ikke andres: Paris Hilton

I dagens evangelium er Jesus og disciplene på vej mod Jerusalem, mod Jesu endeligt. Stemningen trygget og disciplene er ængstelige for at skulle miste deres mester og ikke mindst er de ængstelige for hvordan det skal gå dem, når de bliver overladt til sig selv. Hvordan skal de klare sig, og hvordan skal de vide, når tiden er inde og Guds rige kommer. De stiller Jesus mange spørgsmål: Findes Gudsriget allerede og i givet fald hvor er det? Hvor vil det vise sig og bryde igennem?

At Gudsriget ikke lader sig skue med det blotte øje, ved enhver. Ingen har set Gudsriget, men mange har hørt om det, og tror på det findes. Selvom Gudsriget ikke kan ses med det blotte øje, kan vi høre om det og tro på det, hvis forkyndelsen af Gudsrigets griber os.

Undertiden kan vi endda ligefrem fornemme eller føle nærvær af Gudsriget:
- Når vi bliver høje af lykke.
- Ved oplevelser, vi aldrig glemmer, men husker og gemmer i vores inderste – som en dyrebar og kostbar skat.
- Ved smukke øjeblikke i vores liv, hvor vi føler en ophøjethed.
- I smukke øjeblikke hvor vi kan fastholde nuet, hvor vi skønner på det og ønsker varer ved.
- I øjeblikke hvor grænsen mellem tid og rum ophæves. Hvor evighedens dimension bryder igennem. Hvor grænsen til evigheden så at sige nedbrydes. Og vi har det næsten som om vi befinder os i en anden dimension, et andet sted - samtidig med vi befinder os lige nu og her i vores menneskelige liv.

Hvad betyder Jesu forkyndelse af Gudsriget og dets komme, hvis det skal anvendes på os? Jesus siger jo at ”Guds rige er midt iblandt jer”, dvs. at vi så sige skal finde Gudsriget lige for hånden. I vores eget liv, i vores relationer, vores samspil med andre. Dér skal det vise sig – og gribe os i nuet.

I vores moderne samfund kan man iagttage stigende tendens til at mennesker lader sig fascinere af alt andet end nuet og øjeblikket. Alt andet end det som ligger ligefor én selv– alt andet end det hverdagsagtige med familien eller vennerne, fanget i en forventning om noget kommende eller noget bedre. En fascination af alt andet end det ordinære og helt almindelige liv Et stadigt større antal af os finder interesse i at følge med i andres liv - i form af Facebook, Instagram, Snapshot osv. - hvor man følger kendte eller almindelige mennesker, der prøver at leve deres drømme ud.

Hvorfor vælger så mange af os at bruge så meget tid på at følge med i andres liv? Hvorfor være så optaget af om dem og deres liv og deres lykke? Om de realiserer sig selv, bliver stjerne for en aften? Hvorfor dog ikke give vores eget liv, den opmærksomhed, som det i virkeligheden fortjener?

Ville der ske noget ved at fokusere lidt mindre på andres liv og kere os mere om det liv, vi nu engang selv sidder med i vores hænder og som er nu og her og hvor lykken glimtvis optræder – sammen med børn, børnebørn, søskende, familie og venner. Hvorfor dog ikke vælge at leve sit eget liv som om var det ugens højdepunkt, verdens bedste underholdnings og reality-show.

Statistikken viser vi mennesker i den moderne tid lever mere og mere isolerede fra hinanden. I vores egne rum, egne verdener. Måske er vi usikre på hvordan vi finder lykken og om den findes og måske tvivler vi på vores egen evne til at skabe os lykken og måske lader vi os derfor lettere fascinere af andre, som tilsyneladende er lykkelige, fordi de måske er blevet kendte eller rige.

Et moderne fænomen, typisk for vor moderne tid har siden årtusindskiftet været f.eks. Hilton hotel-arvingen Paris Hilton. Hun synes at være blevet et ikon for millioner af unge mennesker.
I princippet er det intet unaturligt i at millioner ser op til hende og er fascineret af hende. Det generer mig ikke. Problemet er snarere at Paris Hilton er kendt – for at være kendt.

Hvad er baggrunden for at Paris Hilton-fænomenet og hvorfor være så optaget af hende og hendes liv? Jeg tror det ikke mindst skyldes den tid vi lever i. Det at være optaget af smukke unge mennesker, der har masser af penge og kendte – blot for at være rige og succesfulde. Som sådan ikke fordi det disse kendte har fundet ny viden, gjort noget fantastisk for mange mennesker eller forsket og fundet frem til et vidunder-middel og som fortjener en nobel-pris.

Min pointe er dog den. At hvis endelig Paris Hilton har gjort noget som fortjener en nobel-pris for og hvor Paris Hilton er unik, er det at hun blot er den hun er og hun forsøger ikke at lave om på det.

Paris Hilton er datter af grundlæggeren til det amerikanske Hilton-dynasti. I bedste Matador eller Glamour-stil. Arving/prinsesse eller hvad man vil kalde det til et lille kongerige af penge, prestige af en kæde af verdens fineste hoteller i verdens største byer. Hvis det ikke lige var for Paris Hiltons opførsel ville hun stå som en af hoved arvingerne til dette kongerige/imperium. Hvis det ikke lige var for Paris Hiltons opførsel kunne have levet sine dage i sus og dus uden hjælp fra det offentlige – af sin fars penge.

Nu har Paris Hilton så valgt så valgt at leve sit liv – ligesom en masse andre unge amerikanere – med fester, druk og måske også stoffer, og hvert tilfælde sex før ægteskab. Og sex på video, sex på offentlige steder og hvad ved jeg. Ikke fordi nogen ikke har gjort det før, ikke fordi at andre unge kunne gøre det, men Paris Hilton er blevet særligt eksponeret – fordi hun er en kendt ung pige og har ikke på noget tidspunkt forsøgt at skjule sin livsførelse.

Paris Hilton har nærmest gjort sine svageste sider til hendes stærkeste og det er blevet hendes kendemærke. Paris Hilton har nærmest brandet sig selv for det liv hun kom fra, hendes medfødte milliard-arv, gode udseende, ingen uddannelse. Paris Hilton har ikke forsøgt at skjule sin hang til det søde liv med sex og druk, ja selv da hun blev taget for spiritus-kørsel, forsøgte hun ikke at skjule det, men inviterede pressen indenfor.

Sagt populært, da det så allerværst ud for hende, da hendes kæreste offentliggjorde en video med hende uden tøj og hvor de havde sex, benægtede Paris Hilton ikke, og hendes kæreste kom til at stå som et jaloux kvaj, der desperat forsøgte at skandalisere sin eks-kæreste.

Og da Paris som nævnt kom i fængsel, skjulte hun det ikke, tværtimod, hun inviterede hele verdenspressen indenfor og iscenesatte sin løsladelse. Hun sørgede for at samtidig med at verdenspressen filmede hendes løsladelse, og hun benyttede lejligheden til at lancere sin nye eget tøj-design, Paris Hilton.

Jeg kender ikke Paris Hilton personligt, men hvis jeg havde, ville jeg have rost hende for, at hun har levet sit liv som hun har levet, hun er sig selv, forsøger ikke at gøre det bedre, og forsøger heller ikke at gøre sig værre end hun er. Og måske er det det som en masse unge mennesker ser op til ved hende. Det lyder naivt. Det lyder banalt. Det er det måske også. Og alligevel er der en kæmpe styrke i den måde Paris Hilton lever på og måske er det det som fænger så mange millioner af unge mennesker verden over. Og måske er det hele ikke bare markedsføring og onde markedskræfter.

Måske skyldes interessen for Paris Hilton, at hun oprigtig talt, når alt kommer til alt, vitterlig er en helt almindelig pige, der forsøger at leve sit liv – uanset at hun så er også var og er en af verdens største brands og et ikon for nutidens unge..

Måske er det det som ligger under overfladen bag hendes ellers glamourøse liv med eksklusivt tøj, dyre vaner, spektakulære kærester, sex osv. Men når alt kommer til alt, bag facaden er hun en almindelig pige, som ethvert andet ungt menneske, der forsøger at finde lykken og finde venner, finde sig selv, vælge sig selv, begå sig i en verden, hvor overflade har så meget fokus.

Det mest skræmmende for mange mennesker ville måske være, hvis de selv havde mulighed for at være som Paris Hilton. Ikke nødvendigvis rige og berømte, men hvis enhver indså, at det er op til ham og hende at skabe sit eget liv, vælge sig selv, realisere sig selv. Ikke lægge skylden over på andre. Selv tage ansvaret for sit eget liv. Være mest optaget af sin egen karriere og lykke, frem for de rige og kendte, mennesker man aldrig har mødt.

Det ”at græsset altid er grønnere på den anden side” er måske noget som vi prøver at bilde os selv ind, for at slippe for det enorme ansvar du og jeg har for selv at være herre i eget hus. Selv at skabe os et liv og en lykke, vi kan være tilfredse med.

Nok er det sjovt at engagere sit i andres liv, det er fascinerende, men risikoen er, at vi glemmer at leve vores eget liv, som nu engang er langt vigtigere at leve.

Og det må nu engang være op til os selv og være eget vores ansvar at skabe os et liv, som vi finder interessant og meningsfuldt.

Så vi ikke ødsler vores kostbare og dyrebare tid bort – men – som Jesus forkynder - tage udgangspunkt i, at Guds rige er midt iblandt os. Nu og her. En virkelighed, der er til at forholde sig til. En virkelighed som er langt mere spændende og rig på oplevelser, end noget TV-show eller nogen kendt eller berømt person kan præstere for os.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.
Amen.

- forslag til salmer: 731 28 69 458 750

- © Asser Skude 2008 ©, redigeret siden  • Comments(0)//blog.asserskude.dk/#post509