Asser Skude

Asser Skude

Tredje søndag efter HelligTreKonger

PrædikenerPosted by Asser Skude 18 Jan, 2019 13:18:31

Evangelium til søndag den 27. januar 2019
Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: "Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren." Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil, bliv ren!" Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: "Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem."
Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: "Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt." Han sagde til ham: "Jeg vil komme og helbrede ham." Men officeren sagde: "Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gør det og det! så gør han det." Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: "Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren." Men til officeren sagde Jesus: "Gå, det skal ske dig, som du troede!" Og hans tjener blev helbredt i samme time.
Matt 8,1-13

- fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992


Overvejelser forud for prædiken

- Sorg og død han hader

Dagens evangelium består af to helbredelsesfortællinger, dels den spedalske, dels officerens tjener. Det sker i Kapernaum, den by som også kaldes hans anden hjemby. Hvor Nazareth er byen, han vokser op i, er Kapernaum den by, han virker fra som voksen, f.eks. helbreder han i Kapernaum Peters svigermor, beretningen efter dagens evangelium. I kapitlerne forud for dagens evangelium beskriver Matthæus hvorledes folkeskarerne følger Jesus, og ”de er slået af hans lære og myndighed”.

Det overordnede tema i de to helbredelser i dag, ligesom generelt for Jesu helbredelser, er at sygdom bekæmpes. Sagt på en anden måde, sygdom og lidelse skal ikke accepteres. Sygdom og lidelse kræver at der gribes ind: Selv døden bekæmpes med alle midler, da Jesus oprejser Lazarus. Det er virkelig evangelium. Det er glædeligt.

For hvad godt er der i sygdom og død, og hvad glædeligt er der at spore, når mennesker lider? Vi tror vel på det modsatte? Som vi siger i trosbekendelsen søndag efter søndag: "Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv": Vi tror og håber på at enhver, levende som død, en dag skal opstå til evigt liv hos Ham. Skulle den opstandelse da ikke også være en opstandelse på trods af sygdom og død – altså sådan forstået, at Han, som er Livet og Kærligheden taler sygdom og død imod – endda bekæmper sygdom og død.

Som Grundtvig siger: "Det vil og vor Frelsermand, sorg og død han hader", vers 8, DDS 158. Og Grundtvig fortsætter: "liv og glæde lover han, evig hos sin Fader”. Dvs. håbet om et evigt liv – uden sygdom og død. For hvad glædeligt ville der være ved at leve evigt – hvis det var med sygdom og lidelse? Det ville være et sandt Helvede.

Ikke hermed sagt, at Vorherre kan udfri enhver fra sygdom og lidelse nu og her på denne jord, men vi har håbet om en udfrielse derfra, når vi opstår til evigt liv. Og vi har også håbet om, at Han allerede nu – dennesidigt – vil gribe ind, skulle vi rammes af sygdom og død. Det kan ikke være Hans vilje, at noget menneske i årevis skal lide og smertes med sygdom, og alligevel er det virkelighed for alt for mange mennesker hver dag – dag ind og dag ud. Skrækkeligt og rædsomt er det, men hvad værre er, at en del af disse efterlades i ensomhed og tomrum, uden venner og familie, der gider dem – sådan kan gå, i værste tilfælde.

Dagens evangelium om sygdom og død og helbredelse er og bliver et mysterium. For hvis Vorherre ikke vil, at mennesker sidder tilbage i sygdom og isolation, hvordan kan samme Herre tillade, at det er virkelighed for så mange stadigvæk?

Et andet væsentligt tema i dag er tro. Officeren fremhæves for sin forbilledlige tro. Officeren har så udpræget tillid til Jesu ord, at han er tilfreds, om Jesus blot siger et ord: ”Sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt”. Officeren forlader sig fuldt ud på Jesu evne til at helbrede med sit blotte ord. Det er imponerende. Og ikke mindst fordi Jesus selv først tilbød at komme hjem til officeren og helbrede tjeneren. Officeren trækkes frem som et godt eksempel på tro – i modsætning til Israel, underforstået sådan burde også jøderne tro: Jesus siger: "Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel".

Dagens evangelium ender op med advarsel: De, som ikke findes tro skal fortabes: "Rigets egne børn skal kastes udenfor i mørket, og der skal være gråd og tænderskæren". Det er tankevækkende, at tjeneren helbredes ved at en anden person (officeren) går i forbøn for ham. Tjeneren ligger lammet derhjemme og kan ikke selv gå til Jesus. Og måske ville tjeneren heller ikke have gjort det, måske havde han heller ikke samme tro som officeren. Men officerens tro var alligevel tilstrækkelig. Og hans tro var nok.

Officeren er ikke jøde, men alligevel skal han tilsyneladende med til bords, mens "Rigets egne børn skal kastes udenfor i mørket". Naturligvis er det ikke morsomt for dem, der er udenfor, men det er glædeligt for officeren, for han får sit ønske opfyldt, nemlig ønsket om at få sin syge tjener helbredt. Officeren repræsenterer den ydmyge og hjælpsomme ven, der gør alt hvad han kan for at komme til undsætning. Selvom han ikke er en af "Rigets egne børn" tages han med og det antydes også, at han skal få del i Guds rige.

forslag til salmer: 52 365 639 - 580 79 385

- Asser Skude 2011 ©, udgivet som prædikenvejledning til Præsteforeningens Blad 2011 ©  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.